THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022.

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên Thông báo về việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về lớp học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022.

 

Sinh viên thực hiện đánh giá qua hệ thống Khảo sát trực tuyến tại địa chỉ: survey.ufl.udn.vn

 

Chi tiết thông báo XEM TẠI ĐÂY.