Thông báo v/v Xác nhận lại thông tin phiếu đăng ký dự thi CĐR, đợt thi 5-6/3/2022

Phòng KT&ĐBCLGD yêu cầu tất cả sinh viên đã nộp phiếu đăng ký dự thi CĐR (đợt thi ngày 5-6/3/2022) thực hiện việc xác nhận lại thông tin bằng cách điền vào PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI CĐR này để được dự thi.