LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK2/2021-2022 (K18,19,20)

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 2/2021-2022 (khóa 18,19,20)

Chi tiết Lịch thi xem TẠI ĐÂY