HD tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

 

Ngày 8 tháng 10 năm 2013, Bộ GD và ĐT ban hành CV số 7324/BGDDT/NGCBQLGD về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.