Thông báo lần 2 về việc lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học

Nhằm hoàn thiện Báo cáo phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường đại học, Nhà trường một lần nữa thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về việc lấy ý kiến đóng góp đối với nội dung Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường.
Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 27/4/2015 đến 12/5/2015
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD qua Email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn.
Trân trọng cảm ơn!