Khảo sát ý kiến đóng góp của CBVC về chất lượng hoạt động của trang thiết bị và thư viện năm 2015

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dạy và học tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng, Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy/cô về chất lượng hoạt động của trang thiết bị và Thư viện trong thời gian qua và hiện nay. Những ý kiến đóng góp của thầy/cô là cơ sở để Nhà trường xem xét tiến hành các hoạt động cải tiến để ngày càng hoàn thiện hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của thầy/cô.
Các thầy/cô xin vui lòng tham gia cho ý kiến đối với hoạt động khảo sát trên trang http://goo.gl/forms/WV5wJBxS5C
Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 11/8/2015 đến 25/8/2015.
Trân trọng cảm ơn Quý thầy cô!