Kháo sát các bên liên quan

1. Khảo sát toàn khóa học:
 
Khoá 2014: Tại đây
 
 
Khoá 2015: Tại đây
 
 
2. Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên: Tại đây
 
3. Kháo sát  ý kiến sinh viên về công tác tổ chức thi KTHP: Tại đây
 
4. Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học: Tại đây
 
5. Khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp:
 
Khoá 2014: Tại đây
 
 
 
6. Khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng lao động: Tại đây