THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG  BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc lấy ý kiến của sinh viên về lớp học phần, học kỳ 1 năm học 2021-2022:

– Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019, 2020 có đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

– Link thực hiện khảo sát: http://survey.ufl.udn.vn/

– Lưu ý: Mỗi sinh viên thực hiện nhiều lần khảo sát tương ứng với số học phân đăng ký học tập trong mỗi kỳ.

– Chi tiết thông báo xem tại đây.