Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Khóa 2013, 2014 và 2015)

LỊCH THI CHÍNH THỨC (26/11/2016): Sau khi tiếp nhận đề nghị của các khoa, thầy cô giáo và sinh viên, Phòng Khảo thí thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với các khóa 2013, 2014 và 2015 được thực hiện từ ngày 28/11/2016 đến hết ngày 17/12/2016 như sau:

     – Tại 41 Lê Duẩn: Tải file dữ liệu chi tiết hoặc xem trực tiếp file PDF (điều chỉnh ngày 25/11/2016)

     – Tại 131 Lương Nhữ Hộc: Tải file dữ liệu chi tiết hoặc xem trực tiếp file PDF (điều chỉnh ngày 25/11/2016)

       Lưu ý: Đã có nhiều thay đổi so với bản cũ (được tô màu xanh cho thầy cô và sinh viên tiện theo dõi)

 

Các thầy cô và sinh viên có mặt trước 15 phút trước khi bắt đầu mỗi ca thi, chú ý địa điểm thi, buổi thi, ca thi, lớp học phần dự thi, phòng thi (đặc biệt là đối với các lớp có số lượng đông sinh viên được chia ra ở các phòng thi), các giấy tờ cá nhân liên quan.

 

Chúc các bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi và đạt được kết quả thi cao nhất!