Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Khóa 2016)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với khóa 2016 được thực hiện từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 15/01/2017 như sau:
     – Tại 41 Lê Duẩn: Xem trực tiếp file PDF
     – Tại 131 Lương Nhữ Hộc: Xem trực tiếp file PDF
       Hoặc tải file đầy đủ tại đây.
 
Các thầy cô và sinh viên có mặt trước 15 phút trước khi bắt đầu mỗi ca thi, chú ý địa điểm thi, buổi thi, ca thi, lớp học phần dự thi, phòng thi (đặc biệt là đối với các lớp có số lượng đông sinh viên được chia ra ở các phòng thi), các giấy tờ cá nhân liên quan.
 
Chúc các bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi và đạt được kết quả thi cao nhất!