Lịch và danh sách SV thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Khóa 2013)

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với khóa 2013 được thực hiện từ ngày 27/02/2017 đến hết ngày 04/03/2017 TẠI ĐÂY.

 

Sinh viên xem danh sách tên theo thứ tự ACB theo phòng thi, lớp học phần TẠI ĐÂY.

 

Sinh viên lưu ý các lớp HP có 2 nhóm trở lên, danh sách SV sẽ được trộn và sắp xếp lại theo thứ tự ABC.

 

 

Các thầy cô có mặt tại phòng Hội đồng và sinh viên có mặt tại phòng thi (trước 15 phút trước khi bắt đầu mỗi ca thi.)

 

Chú ý địa điểm thi, buổi thi, ca thi, lớp học phần dự thi, phòng thi.

 

 

Sinh viên cần mang theo các giấy tờ cá nhân theo quy định  để vào phòng thi.

 

 

Các trường hợp vi phạm quy chế thi, sẽ bị xử lý theo  Quy định, Quy chế đào tạo của nhà trường.

 

Trân trọng./.