(HK2-2016-2017) DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ PHÒNG THI HP KNT B2.3 K.HOA ANH CHUYÊN NGÀNH

Phòng KT & ĐBCLGD xin gửi đến các em SV thi HP kỹ năng tiếng B2.3 Khoa Anh Chuyên Ngành danh sách phòng thi tách theo ngành Thương Mại và Du lịch riêng.
 
1. DANH SÁCH TÊN VÀ PHÒNG THI NGÀNH THƯƠNG MẠI: XEM
 
2. DANH SÁCH TÊN VÀ PHÒNG THI NGÀNH THƯƠNG MẠI: XEM