THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM PHÚC KHẢO HK 1 – 2016-2017 (KHOA TIẾNG ANH)

Sau khi nhận được kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần, học kỳ 1, năm học 2016-2017 từ Khoa Tiếng Anh, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các em sinh viên kết quả phúc khảo như sau

 

Xem kêt quả:Tại đây

 

Trân trọng./.