Về việc phúc khảo các HP của SV Khoá 2013, 2014, 2015- Học Kỳ 2 năm học 2016-2017

Các em sinh viên download mẫu đơn tại đây: DOWNLOAD

 
Điền đầy đủ các thông tin trong đơn.
 
Thời gian:
 
Từ ngày thông báo đến 15 giờ30 ngày 12 tháng 06 năm 2017.
 

 
Địa điểm nộp đơn: Phòng KT và ĐBCLGD (H210) – Cô Nguyễn Thị Xuân Ánh
 
 
Trân trọng./.