Lịch Thi danhh cho SV đã hoãn thi trước đây thi lại cùng đợt với K16 – HK2 NH 2016-2017

TT
Mã SV
Họ và Tên
HP
Ngày thi
Giờ
Phòng
Ghi chú
1
416341131108
Phan Renate Trâm
Dân tộc học đại cương
13/06/2017
15h30
HC501
 
2
411251151123
Võ Thị Khánh Quỳnh
KNT 1.4 (NÓI)
15/06/2017
7h30
HC303
 
3
411251151140
Phạm Thị Hải Yến
KNT 1.4 (NÓI)
15/06/2017
7h30
HC303
 
5
411251151140
Phạm Thị Hải Yến
Tin học CS
17/06/2017
13h30
HB203
 
 
Khi cần thông tin thêm, mời các em liên hệ P.KT & ĐBCLGD:
 
Địa chỉ: Phòng H2010, H212 – Nhà Hiệu bộ
ĐT: 0236.3697787 – .3699322
 
 
.