Về việc phúc khảo các HP môn chung của SV Khoá 2014, 2015,2016 Học Kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng KT & ĐBCL GD xin thông báo:

 
Các em SV Khoá 2014, 2015,2016  có thể nộp đơn phúc khảo các HP môn chung (trừ môn TTHCM đã hết thời hạn phúc Khảo) theo thời gian như sau:
 
Từ ngày thông báo đến 15 giờ30 ngày 12 tháng 07 năm 2017.
 

Các em sinh viên download mẫu đơn tại đây: DOWNLOAD

 
Điền đầy đủ các thông tin trong đơn.
 
Thời gian:
 
 

Địa điểm nộp đơn: Phòng KT và ĐBCLGD (H210) – Cô Nguyễn Thị Xuân Ánh
 
 
Trân trọng./.