THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THI HK HÈ 2016-2017

PHÒNG KT & ĐBCLGD XIN THÔNG BÁO

 

ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỦ CHỖ NGỒI TRONG PHÒNG THI THEO QUY ĐỊNH

 

MỜI CÁC EM SV LƯU Ý SỰ THAY ĐỔI DƯỚI ĐÂY

 

TT Ngày thi HỌC PHẦN PHÒNG CŨ PHÒNG MỚI
1 10/07/2017 THI VĂN HỌC ANH HA101 HC401
2 10/07/2017 THI VĂN HỌC ANH  HA102 HC404
3 10/07/2017 THI KNT C1.1 HA101 HHTA
4 11/07/2017 THI KỸ NĂNG TIẾNG B2.1 HA101 HC404
5 11/07/2017 THI NGOẠI NGỮ 2.2 (NHẬT) HB402 HC501
6 11/07/2017 THI NGOẠI NGỮ 2.2 (HÀN)  HB403 HC504
 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng H210-H2012 để được giải đáp.

 

Chúc các bạn SV thi tốt.