LỊCH THI CHÍNH THỨC KỲ THI KTHP – HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO
 
Hiện nay Phòng KT & ĐBCL GD đã hoàn thành việc xếp lịch thi sau khi nhận được phản hồi của các Khoa về các yêu cầu đối với từng học phần của Khoa.
 
Dưới đây là lịch thi chính thức:
 
1.   Bản cập nhật trực tiếp: http://daotao.ufl.udn.vn/PageLichThiKH.aspx (xem tương tự cho các kỳ thi KTHP các năm tiếp theo)
 

 
2.   Lịch thi dưới dạng MS Excel và PDF (scanned đóng dấu) đã kèm các phòng thi NÓI KNT (KHOA ANH, ACN, QTH, SPNN)  xin mời Thầy, Cô và các em SV xem Tại đây .   
 
 3.  Bản PDF Scanned đã đóng đấu xin mời xem / download Tại đây (Bản PDF đã có sự thay đổi ngày của 2 HP Dịch viết 1 và Nghe tin tức của Khoa NHT – Lịch thi cũ ngày 10.12.2017. Lịch thi mới 09.12.2017.)
 
 
Xin lưu ý:
 
1. Một số Phòng thi có ít SV (từ lớp CLC học ghép, SV học cải thiện….) được ghép phòng thủ công nên SV tìm phòng thi trong bản Excel trên đây.
 
2. NGÀY THI 07-08/12/2017 có thay đổi do nhà trường cần một số phòng để BGD tổ chức thi thăng hạng GVC.
 
Cụ thể là: Ngày 07.12.2017 chuyển sang ngày 10.12.2017. Giờ thi không đổi, nhưng phòng thi có thay đổi do Khoa NHT đăng ký thi NATTEST.
                 
                 Ngày 08.12.2017 chuyển sang ngày 17.12.2017. Giờ thi, Phòng thi không đổi.
 
3. SV đang nợ Học phí nếu không nộp kịp thời như thông báo kèm danh sách TẠI ĐÂY sẽ không được dự thi tất cả các HP trong HK này.
 
4. Sinh viên đi NHẦM CA thi không được vào phòng thi.
 
5. Sinh viên không ghi đầy đủ mã đề theo Quy định sẽ nhận điểm Zero.
 
 
Trân trọng./.
 
Phòng KT & ĐBCL GD