Thông báo về việc Phúc khảo bài thi KTHP HK 1 – NH 2017-2018

Xin thông báo các em SV, kế hoạch Phòng KT& ĐBCL GD bắt đầu nhận đơn phúc khảo các HP thuộc HK1,  năm học 2017-2018 như sau: 

 

Thời gian: từ ngày 20/01/2018 đến 16h00 ngày 26/01/2018.

Địa điểm: Phòng H210 – H212

 
Mẫu đơn download trong  mục biểu mẫu của phòng hoặc tại đây.

 

 

TT
Tên lớp học phần
Ngày thi
CB NHẬN ĐƠN
GHI CHÚ
1.         
Điều hành Tour
06/12/2017
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
 
2.         
Pháp luật đại cương
09/12/2017
TỪ VŨ THẢO NGUYÊN
 
3.         
Tư tưởng Hồ Chí Minh
09/12/2017
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
 
4.         
NL của CN Mác-Lênin (P2)
09/12/2017
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
 
5.         
Tổng quan DL
15/12/2017
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
 
6.         
Quản lý NN và quản lý ngành
16/12/2017
PHẠM THỊ ÁNH PHƯỢNG
 
7.         
Giáo dục học đại cương
16/12/2017
PHẠM THỊ ÁNH PHƯỢNG
 
8.         
Tâm lý học đại cương
16/12/2017
TỪ VŨ THẢO NGUYÊN
 
9.         
Quản lý khách sạn
17/12/2017
TỪ VŨ THẢO NGUYÊN
 
10.      
Cơ sở văn hoá VN
23/12/2017
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
 
11.      
Pháp luật đại cương
26/12/2017
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
 
12.      
Tiếng Việt
28/12/2017
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
 
13.      
Cơ sở văn hoá VN
28/12/2017
TỪ VŨ THẢO NGUYÊN
 
14.      
Tin học cơ sở
29-31/12/2017
LÊ MINH HIỆP
 
 

 

Lưu ý: Các HP không thuộc danh mục 14 HP trên đây do Khoa tổ chức, nên sẽ phúc khảo tạo Khoa.

Trân trọng./.