Thông báo về việc Phúc khảo (ĐỢT 2) bài thi KTHP HK 1 – NH 2017-2018

THÔNG BÁO

 

Các em SV biết điểm các HP môn chung sau ngày 27/01/2017 nếu có nhu cầu phúc khảo sẽ có thể nộp đơn bổ sung đợt 2 kể từ hôm nay, ngày 05/02/2018 như dưới đây:

 

Thời gian: từ 13h30 ngày 05/02/2018 đến 16h00 ngày 07/02/2018.

Địa điểm: Phòng H212

 

Lưu ý: Phòng KT & ĐBCL GD sẽ phối hợp với Phòng Đào tạo về việc xác nhận các trường hợp công bố điểm sau ngày 27/01/2018 để đảm bảo đúng theo quy định của lần thông báo phúc khảo lần 1.

 

 
Mẫu đơn download trong  mục biểu mẫu của phòng hoặc tại đây.