Thông báo Khẩn: Về việc hoãn thi KTHP Ngày 10/12/2018

Kính gửi các Thầy, Cô và các em sinh viên các Khoa,

 

Căn cứ thực tế tình hình lũ lụt trong Khu vực thành phố Đà Nẵng  chiều ngày 09/12/2018, Nhà trường đã chỉ đạo Phòng KT&ĐBCLGD gửi thông báo đến các Đơn vị như sau:

 

Tất cả các Khoa sẽ hoãn thi KTHP vào ngày 10/12/2018 để đảm bảo an toàn nhất cho SV.

 

Lịch thi bổ sung thay cho ngày 10/12/2018 được thay đổi như sau:

 

 + Đối với HP Nguyên Lý CB của chủ nghĩa Mác Lênin (Phần 2):

     

     Ngày thi mới sẽ là 15/12/2018. Giờ thi và Phòng thi của SV không thay đổi.

 

 

  + Các HP do các Khoa sẽ được cập nhật ngay trong thông báo này: Xem tại đây

 

 

Kính đề nghị các Đơn vị thông báo tới sinh viên về việc hoãn thi trên đây và cập nhật thông báo qua email và thông tin trên websites trong nhà trường.

 

Trân trọng./.