Lịch thi HK2 – 2018-2019 (Khóa 2015)

Đà Nẵng ngày 26/02/2019,

 

Phòng KT & ĐBCLGD xin gửi đến các Thầy, Cô, Anh, Chị và các em sinh viên lịch thi các HP Khóa 2015 ( CÁC KHOA T.ACN, T.NHT, T.PHÁP, QTH, T.TRUNG) như dưới đây:

 

XEM LỊCH BẢN EXCEL

 

XEM LỊCH BẢN PFD (SCANNED)

 

Kính đề nghị Quý Khoa kiểm tra các thông tin về HP do khoa phụ trách. 

 

 

Trân trọng./.