Lịch thi kỳ thi KTHP – HK 3 (HÈ) năm học 2018-2019

Lịch thi HK3 – 2018-2019

 
Phòng KT & ĐBCLGD xin gửi đến các Thầy, Cô, Anh, Chị và các em sinh viên lịch thi Học kỳ 3 (Hè) Năm học 2018-2019 như dưới đây:
 
 
2. Bản PDF format (đóng dấu)
 
 
Hiện nay cũng như các Học kỳ kế tiếp, hệ thống cho phép lịch thi được đồng bộ hóa tự động vào tài khoản sinh viên theo thời gian thực ngay từ khi xếp lịch dự kiến. (SV nhận được lịch dự kiến trong tài khoản ngay sau khi phòng KT & ĐBCLGD xếp).
 
Vì vậy nếu SV chủ quan không kiểm tra lại lịch trong tài khoản sau khi có lịch chính thức có thể dẫn đến nhầm ngày, giờ thi.
 
Kính đề nghị Quý Khoa nhắc sinh viên về việc kiểm tra lại tài khoản khi lịch thi chính thức được công bố.
 
Các Khoa nhận danh sách SV nhận tại Phòng H.210 vào ngày 21/6/2019 (CV bàn giao Xuân Ánh)
 

 
 

Các Khoa nhận danh sách SV nhận tại Phòng H.210 vào ngày 21/6/2019 (CV bàn giao Xuân Ánh).

Trân trọng./.