Lịch thi Chính thức kỳ thi KTHP – HK1 năm học 2019-2020

 

Phòng KT & ĐBCL GD xin trân trọng gửi đến Quý Thầy, Cô và các em sinh viên Lịch thi Kỳ thi KTHP – HK1 năm học 2019-2020 đối với các Khóa 2016, 2017, 2018, 2019 như dưới đây:

 

KHÓA 2016-2018:

 
 
 
 

KHÓA 2019:

 
 

 
SV cần kiểm tra lịch chính thức trong tài khoản cá nhân.
 
Trường hợp đã chụp màn hình lịch dự kiến, SV cần kiểm tra lại hoặc xóa ảnh chụp màn hình lịch cũ và thay bằng bản chính thức như trên.
 
 
 
 
 
Để công tác tổ chức luôn được cải tiến, Phòng KT&ĐBCLGD lấy ý kiến của các bên liên quan tại đây, trong đó có sinh viên.
 
Kính đề nghị Quý Khoa thông báo để sinh viên được biết.
 
 

 
 
Trân trọng./.