THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021 TỪ NGÀY 26/7/2021 ĐẾN NGÀY 31/7/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021 TỪ NGÀY 26/7/2021 ĐẾN NGÀY 31/7/2021

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kính gửi lịch thi KTHP học kỳ HÈ năm học 2020-2021 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/7/2021

 

Chi tiết lịch thi xem TẠI ĐÂY.