THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHÓA TUYỂN SINH 2020 BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 4/8/2021.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục THÔNG BÁO đến các bạn Sinh viên LỊCH THI kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa tuyển sinh 2020 bắt đầu từ ngày 4.8.2021, lịch thi cụ thể sẽ gửi tới các bạn ở những thông báo tiếp theo trên Facebook của Phòng Khảo thí và Website: http://ktdbclgd.ufl.udn.vn/vie/
Chúc các bạn ôn tập thật tốt để chuẩn bị chi kỳ thi.