THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐƯỢC BỔ SUNG DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐƯỢC BỔ SUNG DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP ĐÀO TẠO

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn có trong danh sách lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 dành cho sinh viên được bổ sung dữ liệu trên hệ thống tác nghiệp đào tạo (sinh viên không hiển thị lịch thi trên tài khoản liên hệ Phòng Đào tao).

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.