THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOÃN THI/KIỂM TRA KTHP HỌC KỲ 2, NH 2020-2021 – KHÓA 2020 (ĐỢT THI TỪ NGÀY 4/8/2021 ĐẾN NGÀY 19/8/2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOÃN THI/KIỂM TRA KTHP HỌC KỲ 2, NH 2020-2021 – KHÓA 2020 (ĐỢT THI TỪ NGÀY 4/8/2021 ĐẾN NGÀY 19/8/2021)

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn Link đăng ký hoãn thi/kiểm tra KTHP học kỳ 2, năm học 2020-2021 của Khóa tuyển sinh 2020 đợt thi từ ngày 4/8/2021 đến ngày 19/8/2021. 

 

Qua biểu mẫu này, sinh viên Khóa 2020 đề nghị Nhà trường cho phép hoãn thi/kiểm tra KTHP học kỳ 2, năm học 2020-2021 vì lý do bất khả kháng hoặc không đủ điều kiện, thiết bị để thi/kiểm tra trực tuyến.

 

Link đăng ký:   https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pQSHGA5pdkSodvgvh7RiIBmjD1SB6iRFm96qfx7RYSVUM05MUVBJR0xHWlZGTE1UMUlTVUxUWEpXTC4u

Thời hạn đăng ký trước 06h ngày 04/08/2021

Lưu ý: Sinh viên sau khi đăng ký thì phải nộp bản giấy và đầy đủ chữ ký theo Fom của Phòng KT&ĐBCLGD (mục biểu mẫu tại trang web phòng) trong vòng 05 ngày kể từ ngày Nhà trường cho phép sinh viên đi học tại trường.