THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOÃN THI/KIỂM TRA KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2020 KHÓA TUYỂN SINH 2020.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn về việc đăng ký hoãn/thi kiểm tra KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa tuyển sinh 2020 như sau:
– Nội dung: SV điền vào mẫu đơn hoãn thi (tải tại mục biểu mẫu của trang web Phòng KT&ĐBCLGD) gửi về địa chỉ Email của Phòng KT&ĐBCLGD (kt-dbclgd@ufl.udn.vn).
– Thời gian đăng ký: Trước 18h ngày 6/8/2021.
– Lưu ý: Sinh viên nộp lại bản giấy đầy đủ chữ ký trong vòng 05 ngày kể từ ngày Nhà trường cho sinh viên đến trường học tập sau dịch.