THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THI DÀNH CHO SINH VIÊN BỊ SỰ CỐ VÀ HOÃN THI

THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI BỔ SUNG DÀNH CHO SINH VIÊN BỊ SỰ CỐ VÀ HOÃN THI

 

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi tới các bạn sinh viên LỊCH THI và DANH SÁCH THI đợt thi bổ sung dành cho những sinh viên bị sự cố và hoãn thi trong kỳ thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021. 

 

Lịch thi: XEM TẠI ĐÂY.

Danh sách thi: XEM TẠI ĐÂY.

 

Chúc các bạn thi tốt.