THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XIN THI/KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc Đăng ký xin thi/kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đã đăng ký hoãn thi ở các học kỳ trước.

 

Sinh viên đăng ký trực tuyến bằng cách điền vào Form tại đường link: https://forms.office.com/r/6WEecxURyf

 

Lưu ý:

1. Sinh viên chỉ đăng ký xin thi/kiểm tra KTHP khi đã nộp đơn hoãn về Phòng KT&ĐBCLGD và được xác nhận đã hoãn thi ở học kỳ trước. 

2. Học phần đăng ký thi được là học phần được giảng dạy trong học kỳ 1 2021-2022 

3. Lịch thi sẽ được cập nhật trên trang web/fanpage của Phòng KT&ĐBCLGD.

4. Sinh viên nộp lại bảng giấy đơn xin thi có chữ ký của GVCN(CVHT), Khoa kèm Đơn xin hoãn thi về Phòng KT&ĐBCLGD trong vòng 05 ngày kể từ ngày có thông báo đi học tập trung để được công nhận kết quả thi.

 

Thời hạn đăng ký xin thi: từ ngày 05/11/2021-20/11/2021