LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn lịch thi KTHP các Môn chung Học kỳ 1 năm học 2021-2022.