THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY: 06/12/2021 ĐẾN NGÀY: 25/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY: 06/12/2021 ĐẾN NGÀY: 2512/2021

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 25/12/2021