THÔNG BÁO VỀ BÀI KIỂM TRA TƯ VẤN XẾP LỚP TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI XẾP LỚP ĐẦU VÀO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

Danh sách thi và phòng thi: https://acudn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kt-dbclgd_ufl_udn_vn/EYVZfh6clftHjQBJqCQrklwBgrDkER0VvNqyZ13cjaDLlA?e=jPYKdd

Form sửa đổi thông tin cá nhân (nếu sai so với danh sách thi): https://forms.office.com/r/CJLC5sXtT2

Quy trình thi: Xem tại đây.