THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021 TỪ NGÀY: 21/02/2022 ĐẾN NGÀY: 11/03/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021 TỪ NGÀY: 21/02/2022 ĐẾN NGÀY: 11/03/2022

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kính thông báo lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa tuyển sinh năm 2021 như file đính kèm.

 

Chi tiết : https://acudn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kt-dbclgd_ufl_udn_vn/EeSjIqIU2BVMhQz6BmqfDS8ByiTVf7UE7mwTo9oAXTsiqA?rtime=2sd9PXTi2Ug