THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI BỔ SUNG CHO SINH VIÊN SỰ CỐ TRONG KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI BỔ SUNG CHO SINH VIÊN SỰ CỐ TRONG KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi và danh sách thi bổ sung cho sinh viên sự cố trong kỳ thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020 như file đính kèm.

Lịch thi XEM TẠI ĐÂY.

Danh sách thi XEM TẠI ĐÂY.