THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2018, 2019, 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2018, 2019, 2020

 

Phòng KT&ĐBCLGD kính gửi thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với các học phần mở cho khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020

 

Chi tiết thông báo: XEM TẠI ĐÂY

 

Thời hạn nộp đơn phúc khảo: đến hết ngày 22/02/2022.