THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KTS 2021 BỔ SUNG CHO (DO HỆ THỐNG BỔ SUNG DỮ LIỆU)

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KTS 2021 BỔ SUNG CHO (DO HỆ THỐNG BỔ SUNG DỮ LIỆU) 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 KTS 2021 bổ sung do hệ thống đào tạo bổ sung dữ liệu như sau:

 

Môn chung: XEM TẠI ĐÂY

 

Khoa Tiếng Anh: XEM TẠI ĐÂY

 

Khoa Sư Phạm Ngoại ngữ: XEM TẠI ĐÂY