THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 2&3/4/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 2&3/4/2022

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức đánh giá NLNN CĐR cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng:

Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

Danh sách: https://bit.ly/3NvGoku

Video hướng dẫn: https://bit.ly/3tKoK4z