THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI 5/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI 5/3/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh Thông báo về việc đăng ký phúc khảo kết quả kỳ thi KSNLL chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ đợt thi ngày 5/3/2022

Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY