THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN HỦY THI KSNLNN CĐR ĐỢT THI NGÀY 23-24/4/2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP LỆ PHÍ VÀO ĐỢT THÁNG 3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN HỦY THI KSNLNN CĐR ĐỢT THI NGÀY 23-24/4/2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP LỆ PHÍ VÀO ĐỢT THÁNG 3/2022

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đên sinh viên trường ĐHNN đã đăng ký và nộp lệ phí thi KSNLNN CĐR ngoại ngữ đợt tháng 03/2022 không thể tham gia vào đợt thi ngày 23-24/04/2022 có nguyện vọng xin hủy thi cần điền vào Form Đơn xin hủy thi trước ngày 05/04/2022. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp xin hủy thi sau thời gian trên.

Form đơn xin hủy thi: https://forms.office.com/r/LAKACjjvKT