THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI THÁNG 4/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI THÁNG 4/2022

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đợt thi tháng 4/2022.

Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

 
*Lưu ý:
1/ Những sinh viên đã đăng kí đợt thi ngày 13.03 qua trang Vstep yêu cầu nộp lại phiếu đăng kí về phòng kt&đbcl trước ngày 30/03/2022
2/ Những sinh viên đăng kí từ ngày 21/03 đến ngày 30/03/2022 vui lòng cập nhật thông tin đăng ký dự thi theo biểu mẫu dưới đây.
https://forms.office.com/r/tzm9Mu1kvw