THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 13/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 13/3/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Thông báo đến các bạn thí sinh dự thi kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngày 13/3/2022 về việc hoãn tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 13/3/2022 do ảnh hưởng của Dịch COVID 19.
Thời gian tổ chức kỳ thi tiếp theo sẽ được thông báo sau.