THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/3/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Thông báo đến các bạn thí sinh dự thi kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngày 6/3/2022 về việc hoãn tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 06/3/2022 do ảnh hưởng của Dịch COVID 19.

Thời gian tổ chức kỳ thi tiếp theo sẽ được thông báo sau.