THÔNG BÁO HIỆU LỆNH THI VÀ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 5/3/2022 (CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC)

THÔNG BÁO HIỆU LỆNH THI VÀ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 5/3/2022 (CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên hiệu lệnh thi và danh sách thí sinh dự thi Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng kỳ thi ngày 5/3/2022 (các ngoại ngữ khác)

Đối với Ngoại ngữ Hàn bậc 4 (B2), Ngoại ngữ Pháp bậc 2(A2) vì không đủ số lượng thí sinh đăng ký dự thi nên không tổ chức vào đợt thi này.

Chi tiết danh sách XEM TẠI ĐÂY..

Hiệu lệnh thi:

Tiếng Hàn A2: XEM TẠI ĐÂY

Tiếng Nhật A2: XEM TẠI ĐÂY

Tiếng Nhật B2: XEM TẠI ĐÂY

Tiếng Pháp B1 SĐH: XEM TẠI ĐÂY

Tiếng Pháp B2: XEM TẠI ĐÂY

Tiếng Thái B2: XEM TẠI ĐÂY

Tiếng Trung A2: XEM TẠI ĐÂY