THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021.

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên Thông báo về việc phối hợp tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 đợt thi tháng 12/2021.

 

Chi tiết Thông báo XEM TẠI ĐÂY.