THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI NGÀY 23/10/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt thi ngày 23/10/2021.

 

 

Danh sách và phòng thi: Xem tại đây https://bit.ly/3mMvUka

 

Link đăng ký cam kết điều kiện dự thi: https://tinyurl.com/788wmyfb

 

Thời hạn để SV làm đơn xin hủy thi đợt thi ngày 23/10/2021 là 17h00 ngày 19/10/2021.