THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ ĐỢT THI VSTEP NGÀY 16/10/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc Đăng ký và cam kết điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt thi ngày 16/10/2021.

 

Link đăng ký: https://forms.gle/Bz7xE1zDGVNYwZDHA

 

Thời gian đăng ký: kết thúc vào 21h ngày 13/12/2021