THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021 VÀ NGÀY 23/10/2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021 VÀ NGÀY 23/10/2021

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi các bạn sinh viên danh sách và lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến đợt thi ngày 16/10/2021:

 

Danh sách thi và lịch thi môn Tiếng Anh ngày 16/10/2021: https://bit.ly/2YBJtea 

 

Danh sách thi và lịch thi những Ngoại ngữ khác ngày 23/10/2021: https://bit.ly/3mMvUka