THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Phóng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các ban sinh viên thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 theo hình thưc trực tuyến.

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.